О ученицимаСтарији разреди

V 1
Лидија Милошевић
V 2
Татјана Кркић
V 3
Јелена Григоријев
VI 1
Цветковић Милан
VI 2
Милица Миротић
VI 3
Боја Стефановић
ПЕТИ
РАЗРЕДИ
ШЕСТИ
РАЗРЕДИ
V 4
Драгана Вулетић
V 5
Наталија Буквић
VI 4
Анета Томић
VI 5
Братислав Јовановић
VII 1
Љиљана Јокић
VII 2
Вукица Станковић
VII 3
Бранислав Гочобија
VIII 1
Весна Девић
VIII 2
Ива Удовичић
VIII 3
Невена Јовановић
СЕДМИ РАЗРЕДИ
ОСМИ РАЗРЕДИ


VII 4
Бранка Ковачевић
VII 5
Дарко Перуничић
VIII 4
Ферина Зоран
VIII 5
Виолета Пушица


Млађи разреди

I 1
Раденковић Ђуја
I 2
Грујичић Душан, Петричевић Весна
II 2
Милинковић Данило, Капларевић Јасмина
II 3
Стојмировић Славица
ПРВИ
РАЗРЕДИ
ДРУГИ
РАЗРЕДИ
I 4
Милутиновић Светлана, Цвијановић Маја
I 5
Миловановић Мирјана
II 4
Борозановић Доротеја
II 5
Маловић Драгица
III 1
Цекић Драгана
III 2
Матовић Љубинка
III 3
Милошевић Жаклина
IV 1
Маринковић Мирослава
IV 2
Милетић Љубица
IV 3
Станић Драгана
ТРЕЋИ РАЗРЕДИ
ЧЕТВРТИ РАЗРЕДИ
III 4
Степановић Мирјана
IV 4
Станковић Добрила
IV 5
Вујачић СлавицаСтранице:

Контакт:

Основна Школа ''Борислав Пекић''
Данила Лекића Шпанца 27, 11070 Нови Београд

++ 381 11 318 24 84
++ 381 11 318 73 75

direktor@skola-pekic.edu.rs - Директор школе
ppsluzba@skola-pekic.edu.rs - Педагог и психолог
sekretarijat@skola-pekic.edu.rs - Секретаријат
racunovodstvo@skola-pekic.edu.rs - Рачуноводство